Saltar al contenido principal

ONG Asociación para la Cooperación con Cabo Verde "ACCVE"

Asociación para la Cooperación con Cabo Verde "ACCVE"

Objetivo
Objectivo de promover e realizar programas e projectos de cooperação ao desenvolvimento e acções de ajuda solidária com os países lusófonos, nomeadamente Cabo Verde.

Delegaciones

Lugo

27880 c/ Camiño da Venta, 10 Burela

solucionesong.org
Un proyecto de