Saltar al contenido principal

ONG ASSOCIACIÓ KADIANDÚ

ASSOCIACIÓ KADIANDÚ

Objetivo
Associació sanitària a Senegal amb actuació dins l'àmbit de les intervencions quirúrgiques, el gractament del dolor la prevenció d'hèrnies i la docència.

Delegaciones

Barcelona

08750 08750 Molins de Rei

solucionesong.org
Un proyecto de