Saltar al contenido principal

(Galicia) Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade

ORDE do 2 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria, e do Programa de emprego con apoio, como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140612/AnuncioCA05-050614-0002_gl.html

Ámbito autonómico (Galicia)

Categorías:

  • Exclusión social
  • Empleo
  • Formación
Compárte en las redes sociales
solucionesong.org
Un proyecto de