Saltar al contenido principal

Consultas Online

avatar

Consulta formulada por:

José Alvaro Ruiz

Tenemos una delegación de una ONGD peruana en España, ¿tenemos las mismas oportunidades que una ONGD española por ejemplo en la captación de fondos?

22.06.06

En noviembre de 2004, instalamos una delegación de nuestra ONGD peruana en Barcelona y disponemos del respectivo NIF.

Nos gustaría saber si aunque seamos una delegación de una ONGD peruana tenemos las mismas oportunidades que las ONGD españolas, como por ejemplo a la hora de optar a subvenciones de organizaciones públicas y privadas.

También nos gustaría preguntar si conocéis los requisitos para poder incorporarnos a una coordinadora de ONGD española.

Muchas gracias.

Compárte en las redes sociales

Respuestas

avatar
#1

Suficiente

Aportada por:

Alvaro Ortega Santos

Cooperante, gestor cultural y experto en asociacionismo.

Trabaja en:

Asesor particular

23.06.06

No es sólo que tengan las mismas oportunidades….:

Si están legalmente constituidos están en igualdad de condiciones que el resto de asociaciones españolas. Incluido en lo que se refiere a las coordinadoras de ONGDs.

Tan sólo un matiz: si se han inscrito como delegación de asociación extranjera, se habrán inscrito ante el regasitro de asociaciones de ámbito nacional,
http://www.mir.es/SGACAVT/asociaciones/inscripcion/delegaciones.html
En ese caso, es posible que no puedan optar a subvenciones autonómicas (depénderá de cada convocatoria), pero no por ser delegación extranjera, sino por no estar inscritos en el registro autonómico.

avatar
#2

Suficiente

Aportada por:

Alvaro Ortega Santos

Cooperante, gestor cultural y experto en asociacionismo.

Trabaja en:

Asesor particular

23.06.06

Si les interesa la Federación Catalana de ONGD

Ésta se encuentra en C/ARIBAU, 106, PRAL.1A. 8036. BARCELONA

Fax. 934516729
Tlfno. 934517070

Atencion presencial LUNES A JUEVES DE 16 A 19 HORAS
Atencion telefonica LUNES A JUEVES DE 16 A 19 HORAS

fcongd@pangea.org
http://www.pangea.org/fcongd

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A L’ADMISSIÓ A LA FEDERACIÓ CATALANA D’ONG PER AL DESENVOLUPAMENT


1. - Els Estatuts de l’entitat degudament legalitzats que incloguin de forma imprescindible:

* Com a objectiu i activitats principals, la solidaritat internacional i la cooperació per al desenvolupament.

* Total independència respecte de les administracions i les institucions públiques o altres organitzacions i empreses i entitats privades, la qual cosa suposa que han d’estar legalment separades i amb independència d’objectius i estratègies.

* Mecanismes transparents i participatius i que estigui oberta a l’escrutini i al debat públic sobre la seva política, pràctiques i pressupost.

* No tenir afany i/o finalitats de lucre ni ser sectàries o discriminatòries.
2. La relació de la directiva actual amb els noms dels càrrecs.

3. Document que acrediti un mínim de dos anys d’existència des del seu reconeixement legal, així com d’actuació demostrable en el camp del desenvolupament.

4. Dues cartes de presentació de l’entitat signades per dos membres de la Federació que avalin la petició d’ingrés i indiquin explícitament que coneixen suficientment l’entitat i jutgen que compleix les condicions especificades als Estatuts i el Codi ètic.

5. La memòria detallada d’activitats, almenys dels darrers dos anys, on consti la seva autonomia i capacitat de gestió pròpia en relació amb la direcció, quan aquesta estigui fora de Catalunya.

6. Els balanços econòmics dels últims dos anys, i el balanç econòmic auditat o visat per un censor de comptes de l‘últim any.

7. La còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat.

8. El certificat del/ de la secretari/ària sobre el nombre de socis/sòcies de l’entitat, (si són d‘àmbit de tot el territori català, un mínim de 150, i si són d‘àmbit local, un mínim de 25), o bé d’altres indicadors de la base social, com el nombre de col·laboradors/es econòmics/ques, amb un mínim de 150.

9. La còpia certificada pel/per la secretari/ària de l’entitat, en què consti l’acord de l’ONGD de sol·licitar l’ingrés a la Federació.

10. La còpia de l’acta de la reunió de l’Assemblea de l’entitat en què es ratifiquen el Codi ètic i els Estatuts de la Federació.

11. Sol·licitud que exposi els motius pels quals demana federar-se

avatar
#3

Suficiente

Aportada por:

Alvaro Ortega Santos

Cooperante, gestor cultural y experto en asociacionismo.

Trabaja en:

Asesor particular

23.06.06

En cuento a la Coordinadadora Española de ONG para el Desarrollo, encontrará la información en http://www.congde.org

C/Reina, 17 3º - 28004 Madrid - Tel. 915210955

avatar
#4

Aportada por:

Bertha Argueso Herrmann

Protectora de animales y plantas

Trabaja en:

Asesor particular

26.06.06

si tienen los mismos derechos, pero deben estar legalmente constituidos, como una ong de españa.

solucionesong.org
Un proyecto de